LOCATIE


Hartelijk welkom

Goed dat je even komt kijken waar we zitten. Op onze andere pagina’s kun je lezen wie we zijn en wat we daar doen.

Kom eens vrijblijvend langs om een paar gratis proeflessen te nemen. Het verplicht tot niets en het is geheel vrijblijvend.

Je kan dan proeven aan deze tak van sport, maar belangrijker is of je daarbij een mening kunt vormen over:

  • 1  Spreekt de omgeving je aan ?
  • 2  Zou je je thuis kunnen voelen binnen de huidige groep ?
  • 3  Vindt je de leraren prettig ?
  • 4  Spreekt het lesprogramma je aan ?

n.b. uiteraard kan je in een paar lessen nog niet direct bepalen of alles je voldoende aanspreekt, dus even doorzetten is wel belangrijk !


onze oefenzaal (dojo) is in:

DEN HAAG     (Leidschenveen)

IEDERE DONDERDAG AVOND     ( 20.00 tot 22.00 uur) 


 

SPORTCENTRUM RUST

Oude Middenweg  239 B

2491 AH Den Haag

http://budosport-rust.nl

info@budosport-rust.nl

 N.B. Onze docenten en assistenten zijn als zodanig erkend door “AIKIDO NEDERLAND”.


Posted 01/01/2017 by TOMIKI AIKIDO in Tomiki Aikido

TOMIKI AIKIDO


 

#  OORSPRONG VAN HET AIKIDO

Aikido is van oorsprong een Japanse vorm van zelfverdediging. Deze is ontwikkeld door de Samoerai. Eeuwen geleden werd er tussen de heersers met hun krijgers volop gestreden. Daarbij werd van allerlei wapens gebruik gemaakt. Het zwaard was echter het belangrijkste. Toen op een dag een Samoerai ontwapend was, wist hij zich te redden door zijn handen als zwaard te gebruiken. Slagen op zwakke plekken van de tegenstander brachten hem de overwinning. Dat was het begin van aikido. Later zijn daar veel technieken aan toegevoegd zoals pols- en elleboogklemmen en worpen. Bij de toepassing van die technieken zijn veel bewegingen afkomstig uit het zwaardvechten. Deze vorm van zelfverdediging noemt men aiki-jiujitsu. Na de openstelling van Japan, midden de 19e eeuw, ontwikkelde het land zich tot een moderne samenleving. Het werd verboden om wapens te dragen en de aandacht voor de oude cultuur verflauwde door sterke westerse invloeden. Rond de eeuwwisseling kwam een reactie op deze ontwikkeling, men kreeg weer interesse in de traditionele waarden van de oude krijgerskaste. Verschillende grootmeesters hielden zich bezig met de aanpassing van de oude zelfverdedigingvormen aan de eisen van de tijd. De jitsu-vormen werden omgezet in do-versies: jiu-jitsu werd judo, ken-jitsu: kendo en aiki-jitsu: aikido.
Aikido onderscheidt zich van andere zelfverdedigingvormen door het geweldloze karakter.  Aikido kiest voor “harmonie” (AI) met de omgeving: respect en liefde. In de technieken vindt je dit terug. Aikido is niet uit op de vernietiging van de aanvaller maar op de ontmoediging, en op correctie van zijn gedrag. Pas als de aanvaller de agressie niet intoomt, dan is het geoorloofd om de agressor zijn ongelijk te tonen. Aikido kan namelijk wel dodelijk hard zijn. Wie niet horen wil moet immers voelen!

Tomiki Sensei

Bij de N.T.A.A. wordt het “TOMIKI AIKIDO” beoefend. Grondlegger van deze vorm was KENJI TOMIKI. Hij was zowel een leerling van MORIHEI UESHIBA de grondlegger van het huidige aikido als JIGORO KANO de grondlegger van het judo.

________

#  TOMIKI AIKIDO

Het “TOMIKI AIKIDO” wordt vaak gekarakteriseerd als Randori stijl, met mogelijke wedstrijd elementen. Deze Randori (vrije oefening) vorm is vergeleken bij alle andere Aikidostijlen, een afwijkend kenmerk. Het berust echter op een misverstand dat KENJI TOMIKI de Randori zag als het enige middel om zich in Aikido te bekwamen. Even belangrijk achtte hij het beoefenen van de vorm (KATA) zoals ook MORIHEI UESHIBA voorstond.

Het Tomiki Aikido onderscheidt zich dus door 2 methoden (wegen) om perfectie te bereiken. Aan beide methoden afzonderlijk kleven bezwaren, maar samen kunnen zij leiden tot een stapje dichterbij het doel, dan ieder op zich.
Beperkingen hiervoor vonden plaats door een aantal oefenvormen te selecteren en te groeperen in KATA’s (serie oefeningen) en door de vrije oefenvorm (RANDORI) zelf te beperken tot een 17-tal basistechnieken die hiervoor geschikt werden gemaakt. Er zijn voor het Tomiki Aikido een 6-tal kata’s geformeerd. Deze opzet is geheel geënt op de methodiek van de grondlegger van het judo, JIGORO KANO.

 =

kanji_mushin


Posted 01/01/2017 by TOMIKI AIKIDO in Tomiki Aikido