ALGEMENE INFORMATIE


 

Welkom op de homepage
van de
Nederlandse Tomiki Aikido Associatie

N.T.A.A.

De N.T.A.A. is een vereniging, opgericht op 1 januari 2005 en stelt zich ten doel, het doen beoefenen en bevorderen van Tomiki Aikido sport/levenskunst in al zijn verschijningsvormen, zoals dit in aanvang is onderwezen door de grondlegger professor Kenji Tomiki.

Organisatie

  • JAPAN

De N.T.A.A. volgt de technische lijnen vanuit de Japanse Aikido Associatie de J.A.A.

  • NEDERLAND

De N.T.A.A. is lid van “AIKIDO bond NEDERLAND”, deze bond werd in 2009 opgericht.  Het doel van Aikido Bond Nederland is het Aikido in Nederland te promoten. Daarbij wil de bond de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka’s in Nederland.

Stijlvorm

In onze dojo wordt het “TOMIKI AIKIDO” beoefend. Het Tomiki Aikido wordt vaak gekarakteriseerd als Randori stijl met mogelijke wedstrijd elementen. Deze Randori (vrije oefening) vorm is, vergeleken bij alle andere aikidostijlen, een afwijkend kenmerk en is in feite een extra dimensie waar men zich bij ons tevens in kan bekwamen.

 

__________________________

__________

Posted 01/01/2010 by TOMIKI AIKIDO